ProThermic, v.o.s. | Choustník

 Home |  O firmě |  Provozy |  Zaměstnání |  Reference |  Odkazy |  Kontakty

ProThermic.cz


Posklizňová linka
ZOD Podhradí-Choustník, Budislav

Tato zakázka se bude letos rozšiřovat na 2 automat MicroPEL MPC405, 2 rozšiřující moduly MEX402. Celkem bude použito 163 datových bodů (vstupy a výstupy). Řízení linky je realizované z dotykové obrazovky. Majitel má k tomuto zobrazení vzdálený přístup přes internet.

Řízené technologické prvky: kontinuální sušička, 4xsilo, řetězové redlery, dopravníkové pásy, korečkové elevátory, signalizace dvoucestných klapek a kruhového rozdělovače.

Choustnik1 Choustnik2 Choustnik3

© 1992-2016 ProThermic, v.o.s. | updated: 11.4.2016 | webhosting | TOPlist