ProThermic, v.o.s. | Libichov

 Home |  O firmě |  Provozy |  Zaměstnání |  Reference |  Odkazy |  Kontakty

ProThermic.cz


Posklizňová linka
Josef Pavlíček, Dobrovice-Libichov

Na této zakázce jsou použity 2 automaty MicroPEL MPC405 a 2 rozšiřující moduly MEX402. Celkem je použito 142 datových bodů (vstupy a výstupy), 3 lanové teploměry a 1 měření výšky hladiny v sile s protokolem ModBUS. Řízení linky je možné buď z dotykové obrazovky nebo ovládacími prvky na předním panelu rozváděče. Majitel má k tomuto zobrazení vzdálený přístup přes internet.

Řízené technologické prvky: silosuška, silo, řetězové redlery, korečkový elevátor, dvoucestná a třícestná klapka

Libichov1 Libichov2 Libichov3

© 1992-2016 ProThermic, v.o.s. | updated: 11.4.2016 | webhosting | TOPlist