ProThermic, v.o.s. | Historie

 Home |  O firmě |  Provozy |  Zaměstnání |  Reference |  Odkazy |  Kontakty

ProThermic.cz


Historie

Firmu založili společníci s dlouholetými zkušenostmi jak v investiční výstavbě energetických zařízení (teplárenských i elektroenergetických) při „komplexní” bytové výstavbě v Praze (v letech 1973-1993), tak i ve zkouškách, zprovozňování a provozování těchto zařízení.

Společnost je „ovládána” pouze vlastním českým kapitálem.

Naši firmu jsme založili na podzim roku 1992 s cílem nabídnout majitelům objektů v Praze alternativního smluvního partnera pro provozování předávacích stanic tepla a strojoven i jednotlivých jednotek VZT, s využitím našich dlouholetých zkušeností při výstavbě a následném provozování soustav centrálního zásobování teplem v Praze. Firma zahájila činnost zajišťováním provozu, údržby a oprav předávacích stanic tepla a strojoven vzduchotechniky nejdříve v oblasti Prahy 5 a 6.

Postupně jsme rozšiřovali naši činnost a nabídli jsme našim klientům možnost kontrol provozuschopnosti jejich teplárenských technologií (které nemá naše firma na starosti), s případným návrhem možných úprav pro zlepšení funkce. A to zejména s ohledem na úspory tepla.

V následujících letech jsme převzali do provozu plynové kotelny, směšovací a bojlerové stanice, výměníky a strojovny vzduchotechniky. Svou činnost jsme rozšířili i na Prahu 9 a 4.

Dále jsme začali provádět montáže i opravy měření a regulace pro topenářské firmy a individuální zákazníky, obracejících se na nás s žádostí o konzultace projekčního řešení a ekonomiky plynového, horkovodního a teplovodního vytápění, podlahového topení, ohřevu bazénů, efektivního větrání budov, využití tepelných čerpadel, slunečních kolektorů atd. zejména s ohledem na úsporu tepla.

V roce 2013 jsem zahájili dodávky a montáže automatizací technologických procesů posklizňových linek pro zemědělce.


© 1992-2016 ProThermic, v.o.s. | updated: 8.4.2016 | webhosting | TOPlist